در مورد فاضلاب یا پساب بیشتر بدانید
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴

در مورد فاضلاب یا پساب بیشتر بدانید

فاضلاب یا پساب به آب های باقی مانده و دورریز گفته می شود که توسط انسان یا صنعت تولید می شود. این آب های باقی مانده بعضا حاوی موادی ضائد است که باعث می شود این آب غیرقابل استفاده شود. اما امروزه از طریق روشهایی این آب ها تصفیه می شوند و دوباره به چرخه استفاده باز می گردند.

فاضلاب انسانی

فاضلاب تولید شده در ساختمان ها را فاضلاب انسانی می گویند که حاوی ادرار و مدفوع انسان است که معمولا در چاه های فاضلاب دفع می شود. معمولا فاضلاب را در چاههای فاضلاب یا منبع های مخصوص جمع آوری می کنند و در صورت لزوم با استفاده از دستگاه های تصفیه فاضلاب اقدام به پاکسازی آن می نمایند البته شبکه فاضلاب شهری نیز در بعضی از شهرها وجود دارد که با استفاده از لوله کشی های فاضلاب به محل تصفیه فاضلاب در خارج شهر انتقال می یابد و پس از طی مراحل تصفیه آب پاکسازی شده و بهداشتی را برای مصارف کشاورزی تولید می کند.

البته این نکته قابل ذکر است که با توجه به رشد جمعیت و افزایش تعداد چاه های فاضلاب نیز امروزه استفاده از چاه های فاضلاب برای طبیعت مضر می باشد و باعث آلودگی خاک و آب های زیرزمینی شده است. لذا بهترین کار استفاده از شبکه فاضلاب شهری می باشد.

فاضلاب صنعتی

فاضلاب تولیدی در صنعت را فاضلاب صنعتی می گویند که معمولا حاوی مواد صنعتی، شیمیایی، فلزات سنگین و ... می باشد را نمی توان در چاه های فاضلاب رها کرد و در تصفیه خانه های شهری نیز قابل تصفیه نیستند. این نوع فاضلاب ها به خاطر داشتن مواد مضر برای طبیعت امکان رهاسازی در طبیعت را ندارند و به همین علت باید آنها را قبل از رهاسازی تصفیه کرد.

معمولا کارخانه ها فاضلاب صنعتی خود را در مکانهایی به نام سپتیک جمع آوری می کنند و توسط دستگاه های تصفیه کوچک مواد اضافی داخل آن را تصفیه کرده و آب سالم تولید می کنند. فاضلاب تصفیه شده یا به عنوان آب در همان مکان استفاده می شود و یا در طبیعت رها می شود.