جمع آوری و دفع فاضلاب خانگی
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

جمع آوری و دفع فاضلاب خانگی

فاضلاب خانگی یکی از دو نوع فاضلاب می باشد که توسط منازل و انسان ها تولید می شود و به وسیله چاه فاضلاب و یا لوله های فاضلاب به شبکه فاضلاب شهری منتقل شده و در آنجا تصفیه می شود. روش جمع آوری فاضلاب انسانی با لوله فاضلاب می باشد که در ادامه توضیحاتی در این مورد داده می شود.

بطور کلی دو نوع فاضلاب با عناوین فاضلاب خانگی و فاضلاب صنعتی داریم که ماهیت آنها از نامهای آنها نیز مشخص است. اما مطلب ما مربوط به فاضلاب خانگی می باشد. فاضلاب خانگی به فاضلاب تولید شده توسط انسان در منازل و ساختمانهای شهری گرفته می شود که عموما حاوی فضولات و زباله های شهری می باشد. این نوع فاضلاب به فاضلاب انسانی نیز مشهور است.

چاه فاضلاب

در گذشته فاضلاب خانگی را در چاه های فاضلاب جمع آوری و دفع می کردند به این صورت که در کف ساختمان چاهی به طول مشخص با عنوان چاه فاضلاب حفر می شد و فاضلاب تولیدی ساختمان به وسیله لوله های فاضلاب به داخل آن هدایت می شد و چاه پس از مدتی آب فاضلاب را جذب می کرد و فضولات آن باقی می ماند که این روش علاوه بر این که کارایی زیادی نداشت و پس از مدتی در صورت پر شدن چاه لازم نیاز به تخلیه چاه وجود داشت برای طبیعت و نیز مضر بود زیرا باعث آلودگی آب های زیرزمینی می شد.

شبکه فاضلاب شهری

خوشبختانه در بسیاری از شهرها دیگر این روش منسوخ شده و عمولا از روش جدیدی به نام شبکه فاضلاب استفاده می کنند. دیگر روش جمع آوری و دفع فاضلاب خانگی شبکه فاضلاب می باشد به این صورت که فاضلاب ساختمان ها به وسیله لوله کشی های زیرزمینی به محل معینی به عنوان تصفیه خانه فاضلاب منتقل می شود و در آنچا پس از انجام عملیات تصفیه در طبیعت رهاسازی می شود. این روش بسیار خوب است و برای طبیعت نیز ضرری ندارد.

سپتیک فاضلاب

البته روش دیگری نیز به نام سپتیک وجود دارد که ترکیبی از چاه فاضلاب و تصفیه فاضلاب می باشد به این صورت که منبعی به نام سپتیک در کنار ساختمان تعبیه می شود و فاضلاب تولید شده در داخل آن جمع آوری می شود. سپتیک در اینجا حکم تصفیه خانه را دارد. سپس به وسیله تانکر تخلیه چاه اقدام به تخلیه سپتیک می نمایند. در مواردی حتی سپتیک ها پیشرفته تر هستند و توانایی تصفیه فاضلاب را نیز دارند و پس از تصفیه فاضلاب آب خروجی آنها پاکیزه بوده و در طبیعت رها می شود.