نکات فنی ساخت سرویس بهداشتی و توالت
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

نکات فنی ساخت سرویس بهداشتی و توالت

سرویس بهداشتی در هر ساختمانی وجود دارد و روزانه به مراتب از آن استفاده می شود. استفاده زیاد از سرویس بهداشتی به معنی مهم بودن آن است. با توجه به مهم بودن توالت و سرویس بهداشتی لازم است نکات فنی و ایمنی آن هنگام ساخت رعایت شود. در اینجا قصد داریم برخی از استانداردهای ساخت سرویس بهداشتی را بیان کنیم.

سرویس بهداشتی یا همان توالت یا دستشویی از نظر پیاده سازی و ساخت دارای نکاتی است که باید رعایت شود تا اصولی و استاندارد ساخته شود. رعایت این نکات علاوه بر حفظ ساختار سرویس آن را از نظر کاربری و بهداشتی مناسب می سازد.

استانداردهای دستشویی و سرویس بهداشتی

برای ساخت یک توالت استاندارد لازم است این نکات را رعایت کنید. با توجه به این که سرویس بهداشتی و توالت در همه ساختمان ها وجود دارد لذا لازم است در ادارات فاصله آن با محل کار و اتاق ها حداقل یک متر باشد. با توجه به ماهیت بهداشتی بودن توالت، کف آن باید از جنسی باشد که به راحتی نظافت شود. همچنین نباید کف سرویس بهداشتی لیز باشد و در مقابل آب مقاومت داشته باشد. برای جلوگیری از بوگرفتن توالت لازم است در محیط سرویس بهداشتی تهویه مناسب وجود داشته باشد. در ضمن دیوارهای سرویس باید تا ارتفاع دو متر دارای کاشی یا سرامیک باشد.

همچنین ارتفاع سقف توالت نیز باید بیش از دو متر باشد. دمای توالت نباید خیلی سرد یا خیلی گرم باشد. اتاقک هر توالت باید حداقل یک متر عرض داشته باشد تا فرد در آنجا راحت باشد. لازم است در داخل سرویس بهداشتی حداقل یک آینه نصب شده باشد. کاسه توالت باید در مرکز توالت نصب شده باشد به طوری که از دیوارها فاصله داشته باشد.