سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۴۴

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
تعرفه لوله بازکنی و تخلیه چاه یکی از شرکت ها
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

تعرفه لوله بازکنی و تخلیه چاه یکی از شرکت ها

در تهران شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه بسیاری وجود دارد که هر یک برای خود قیمتی تعیین کرده و از مشتریان دریافت می کند بدون این که نظارتی بر این موضوع وجود داشته باشد. این وضعیت به حدی آشفته است که برخی از سودجویان در قالب متخصص لوله بازکنی مردم را سرکیسه می کنند. برای جلوگیری از این مشکل در بازار

در تهران شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه بسیاری وجود دارد که هر یک برای خود قیمتی تعیین کرده و از مشتریان دریافت می کند بدون این که نظارتی بر این موضوع وجود داشته باشد. این وضعیت به حدی آشفته است که برخی از سودجویان در قالب متخصص لوله بازکنی مردم را سرکیسه می کنند. برای جلوگیری از این مشکل در بازار لوله بازکنی و تخلیه چاه نرخ لوله بازکنی یکی از شرکتهای معروف را در این مطلب ذکر می کنیم.

یکی از شرکت های معروف لوله بازکنی و تخلیه چاه به نقل از اتحادیه صنف لوله بازکن ها تعرفه لوله بازکنی و خدمات مرتبط با آن را به شرح زیر بیان کرده است. با مطالعه نرخ های زیر مراقب قیمت های بالای لوله بازکن نماها باشید.

 

تعرفه لوله بازکنی ساده و حرفه ای

منظور از لوله بازکنی ساده بازکردن گرفتگی لوله فاضلاب با دست و بدون استفاده از دستگاه می باشد. لوله بازکنی حرفه ای نیز با استفاده از دستگاه مخصوص لوله بازکنی و یا محلول های مخصوص انجام می شود. این تعرفه مربوط به شرکت هایی است که هم لوله بازکنی ساده دارند و هم لوله بازکنی حرفه را انجام می دهند. البته برخی شرکتها فقط به صورت ساده لوله بازکنی را انجام می دهند.

لوله بازکنی معمولی بدون استفاده از دستگاه ۸۰ هزار تومان
لوله بازکنی فوری با دستگاه حرفه ای ۲۱۰ هزار تومان
لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا ۲۵۰ هزار تومان
لوله بازکنی حرفه ای با استفاده از دستگاه تراکم هوا و فشار باد ۱۳۰ هزار تومان

 

تعرفه رفع گرفتگی لوله ها 

رفع گرفتگی لوله ها را با استفاده از دستگاه فنر لوله بازکن و یا دستگاه مخصوص تراکم هوا انجام می دهند. شرکت هایی که این دو دستگاه را ندارند بعضا از محلول های شیمیایی استفاده می کنند که این موضوع ممکن است مشکل ساز شود.

رفع گرفتگی کف شوی حمام و لوله فاضلاب آن: ۶۵ هزار تومان
رفع گرفتگی لوله فاضلاب بام ساختمان ۲۱۰ هزار تومان
رفع گرفتگی لوله فاضلاب آشپزخانه با دستگاه و محلول ۱۲۲ هزار تومان
بازکردن گرفتگی لوله سپتیک تانک ۳۲۰ هزار تومان
بازکردن لوله سینک ظرفشویی آشپزخانه با محلول ۱۲۰ هزار تومان

 

تعرفه نصب و تعمیر توالت

نصب توالت فرنگی و توالت ایرانی و همچنین تعمیرات مربوط به آن از جمله خدمات شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه به شمار می آید که شرکت های حاضر در تهران این دو خدمت را به صورت خوبی ارائه می دهند.

نصب توالت فرنگی و راه اندازی آن ۸۵ هزار تومان 
نصب توالت ایرانی با کمترین خرابی و بنایی ۵۰۰ هزار تومان
بازکردن لوله فاضلاب توالت ایرانی با دستگاه مخصوص ۱۰۵ هزار تومان
تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی بدون تخریب۳۰۰ هزار تومان

 

تعرفه تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه تهران با استفاده از دستگاه های مخصوص صورت می گیرد. با استفاده از تانکر مکنده فاضلاب و با به کارگیری پمپهای ساکشن تخلیه چاه به سرعت انجام می شود و هیچ اثری از فاضلاب در چاه باقی نمی ماند. منظور از تخلیه چاه حرفه ای استفاده از دستگاه های ساکشن فاضلاب می باشد. همچنین منظور از تخلیه چاه فوری تخلیه چاه در کمترین زمان می باشد.

تخلیه چاه با پمپ ساکشن و تانکر حمل فاضلاب ۳۰۰ هزار تومان 
لایروبی چاه فاضلاب و ترمیم آن ۵۰۰ هزار تومان
تعمیر چاه کهنه و نوسازی آن ۵۳۵ هزار تومان