چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۵۱

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
5 نکته در نصب سنگ توالت ایرانی
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

5 نکته در نصب سنگ توالت ایرانی

سنگ توالت ها از جنس چینی لعابدار و در رنگها و طر حهای مختلف ساخته میشوند. ابعاد متوسط آنها 595×400 میلی متر است. برای کار گذاشتن سنگ توالت باید به چند نکته عمده توجه شود: -1  زیرسنگ توالت باید کاملاً از مصالح مناسب مانند ماسه ی نرم پر شده باشد. ماسه ی نرم موجب میشود که یک بستر مناسب برای کار گذا

سنگ توالت ها از جنس چینی لعابدار و در رنگها و طر حهای مختلف ساخته میشوند. ابعاد متوسط آنها 595×400 میلی متر است.

برای کار گذاشتن سنگ توالت باید به چند نکته عمده توجه شود: -1  زیرسنگ توالت باید کاملاً از مصالح مناسب مانند ماسه ی نرم پر شده باشد. ماسه ی نرم موجب میشود که یک بستر مناسب برای کار گذاشتن کاسه ی توالت به وجود آید از شکستن سنگ توالت جلوگیری کند.

-2 عایقکاری کف توالت باید در زیر سنگ توالت به صور ت یکپارچه قرار گرفته و تا داخل لوله ی فاضلاب ادامه یابد.

-3 سطح سنگ توالت باید همتراز با کاشی کف باشد. -4 محور طولی سنگ توالت نباید در جهت محور قبله قرار بگیرد. -5 در هر طرف سنگ توالت باید حداقل 30 سانتیمتر فاصله از دیوار تمام شده ی اطراف منظور شود.
 
 
جدول فاصله بین وسایل بهداشتی
منبع : وبلاگ تخصصی راهدار