بهترین روش رفع گرفتگی لوله های فاضلاب
یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴

بهترین روش رفع گرفتگی لوله های فاضلاب

لوله بازکنی بصورت دستی

قسمت زانوي آبريزگاهها به علل مختلف دچار گرفتگي و در نتيجه سبب عدم کشش آب و فضولات مي شود که به ترتيب زير آن را برطرف مي کنيم:

تشخيص گرفتگي و رفع آن در مواردي که کشش آب به سختي و کندي انجام مي شود، با پمپ کردن معمولي به طريق زير مي توان لوله را باز کرد: ١- نحوه عمل به اين شکل است که آب را در محل کاسه توالت ، دستشويي و يا کفشويي باز مي کنيم و سپس پمپ را با فشار در محل قرار مي دهيم فشار و نيروي وارده سبب متراکم شدن لاستيک پمپ به داخل سيفون و شتر گلو مي شود و در نتيجه گرفتگي لوله بر طرف مي شود.

٢- تراکم هوا: اگر گرفتگي به خاطر وجود شئي خارجي يا سخت شدن فضولات باشد بايد لوله را تراکم هوا باز کرد.

توجه ١: اين دستگاه مخزني دارد که با تلمبه زدن، هوا درون آن انباشته مي شود و عقربه با حرکت روي صفحه مدرج ، مقدار هوا را نشان مي دهد. با نگهداري دقيق و مطمئن دستگاه به طوري که خطر پس زدن و سانحه بوجود نيايد ، اهرم دستگاه را مي کشيم و عمل پمپ کردن با توليد صداي شديدي انجام ولوله بلافاصله باز مي شود. توجه ٢: اگر لازم باشد، عمل کمپرس هوا با دستگاه مذکور را چند بار انجام مي دهيم تا لوله گرفته شده باز شود.

توجه ٣: با روان کردن آب به داخل لوله ها و مشاهده کشش سريع، باز شدن لوله آزمايش مي شود. فنر زني چنانچه به روش تراکم هوا نتوانيم لوله را باز کنيم ، روش فنر زني را انجام مي دهيم. فاصله مکان گرفتگي لوله با شتر گلو زياد است وعمل فنر زني با دستگاه مخصوصي انجام مي شود . اين دستگاه با برق کار مي کند.

فنر زني چنانچه به روش تراکم هوا نتوانيم لوله را باز کنيم ، روش فنر زني را انجام مي دهيم. فاصله مکان گرفتگي لوله با شتر گلو زياد است وعمل فنر زني با دستگاه مخصوصي انجام مي شود . اين دستگاه با برق کار مي کند.

نوک فنر حدود ١٠٠ سانتيمتر تز و مستقيم و از جنس مقاوم است . قسمت اوليه پيچهاي مخروطي در فنر ، سبب سردادن اشيا به جلو مي شود. توجه ١: اين دستگاه با صداي وزوز و با چرخش فنر و بازي کردن آن به سمت جلو گرفتگي را باز مي کند. توجه ٢: با روان کردن آب با فشار شديد و کشش سريع آن ، عمل انجام شده را آزمايش مي کنيم.

توجه ٣: امروزه از دستگاههاي لوله بازکمن مدرن که بسرعت کار را انجام مدهند و به فرمهاي مختلف است استفاده مي شود.

فنر زنی , لوله بازکنی , گرفتگی لوله.

گرفتگي کفشوي گرفتگي در لوله فاضلاب حمام به دو علت پيش مي آيد: الف) وجود لوله هايي با قطر کم ب) وجود چربي و مو براثر حمام کردن در شترگلو و جداره لوله اي فاضلاب ، بخصوص اگر قطر لوله ها کمتر از چهار اينچ باشد، گرفتگي بوجود مي آيد. براي رفع گرفتگي چنين عمل مي کنيم: ١- آب جوش را با فشار باز مي کنيم، و با پمپ کردن مسير را باز مي کنيم. ٢- چنانچه چربيها نشست کرده در جداره کلوله فراوان باشد ، محلول ١٠ % اسيد کلريدريک و يا حل کننده ديگري را در محل کفشوي مي ريزيم و با پمپ زدن مکرر، مسير لوله را باز مي کنيم. توجه ١: لوله چدني را بايد به کمک اسيد رقيق باز کنيم. توجه ٢: براي باز کردن مسير لوله پوليکا و يا مشابه آن ، نبايد از اسيد استفاده کرد زيرا اسيد لوله را مي خورد و با تکرار اين کار، لوله سوراخ مي شود و مي پوسد. در واقع سبب سرايت رطوبت هاي بالا رونده به اطراف مي شود.

توجه ٣: امروزه براي حل کردن چربيها در لوله هاي پوليکا ، مواد شيميايي خاصي وجود دارد که مي توان آنها را با آب مخلوط و مسير گرفته را باز کرد.

گرفتگي دستشويي و ظرفشويي

لوله بازکنی , روش دستی, فشار هوا چربيها در آب سرد، اطراف لوله ها ومتعلقات آنها نشست مي کنند که با بازکردن آب جوش و سپس پمپ زدن مداوم ، گرفتگي برطرف مي شود.

توجه ١: نظر به اين که عمل پمپ زدن با فشار انجام مي شود ، دستشويي بايدکلاف و زيرسازي مقاومي داشته باشد تا تکان نخورد. اگر لازم باشد، مي توان با استفاده از شمع چوبي و يا چيز ديگر، از حرکت دستشويي و يا ظرفشويي جلوگيري کرد و سپس عمل پمپ زدن را انجام داد. توجه ٢: اگر با وسايل ذکر شده لوله باز نشود، براي باز کردن آن از اسيد بسيار رقيق استفاده مي کنيم که اين اسيد چربيها را از اطراف لوله دور مي کند. براي اطمينان از بازشدگي، آزمايش کشش آب را انجام مي دهيم. توجه ٣: چنانچه به ترتيب ذکر شده باز هم لوله باز نشد، از مواد شيميايي و يا محلولهاي ديگري استفاده مي کنيم و آنها را پشت شترگلوي لوله مي ريزيم و با هدايت کردن آب جوش ، لوله مسدود را باز مي کنيم . پس از اطمينان از کشش آب ، شتر گلو و متعلقات آن را مي بنديم.

کنترل چاه فاضلاب (مادر چاه) چاه فاضلاب اگر پر شود ، مخاطراتي را بوجود مي آورد. اگر به موقع خالي نشود ، خطر ريزش آن پيش مي آيد که خسارات جاني و مالي فراوان در بر دارد. بويژه اگر چاه فاضلاب در قسمتهاي داخلي ساختمان واقع شده باشد. علت پرشدن چاه فاضلاب

١- در زمينهاي غير ماسه اي ، عدم کشش و مکش آب در خاک بوجود مي آيد که به علت کم قطر بودن چاه و نداشتن انباري، مادر چاه در زماني مشخص پر مي شود. ٢- در زمينهاي شني ، خطر پرشدن چاه به مراتب کمتر از زمينهاي خاکي است . علت پرشدن اين گونه چاهها قوام و ضماري است که از فضولات ، کف صابون و چربيها بر جداره ديواره چاه نشست مي کنند و سبب عدم مکش آب مي شوند.

تخلیه چاه , حفر چاه  . طوقه چینی

تشخيص پر شدن مادر چاه: ١- از محل کفشوي و سيفون بوي نامطبوعي به مشام مي رسد. ٢- معمولاً براي تهويه چاه فاضلاب و خروج گازهاي درون چاه ، تا بلندترين نقطه ساختمان هواکش تعبيه مي شود. ٣- چنانچه مادر چاه در محوطه حياط باشد ، به علت پرشدن چاه سطح موزاييک فرش روي دهانه آن خيس مي شود.

طوقه چینی , فواید طوقه چینی . تخلیه چاه , چاه فاضلاب

٤- در موارد حاد، پرشدن چاه فاضلاب با بي کششي آب و به اصطلاح بالازدن و پس زدن آب و فضولات در توالت، آب و کف صابون در کفشوي حمام، همچنين در سيفون دستشويي و يا آشپزخانه مشخص مي شود. در چنين مواردي به نظر مي رسد که در مسيرها، گرفتگي بوجود آمده است. ٥- به علت خيس شدن سطح روي چاه، محل مذکور نسبت به ساير سطوح ديگر بوي زننده اي پيدا مي کند. معمولاً محل چاه فاضلاب در بنا مشخص است. اما اگر محل چاه مشخص نباشد، به روش زير محل مذکور را پيدا مي کنيم: در مواقع سکوت کامل مانند نيمه شب ، يکي از شيرها را باز مي کنيم تا آب در لوله فاضلاب جاري شود. گوش را در سطح نقاط مختلف زمين قرار ميدهيم ، چنانچه چاه فاضلاب پر شده باشد، صداي ريزش آب در ارتفاع نزديک به گوش مي رسد. در چنين مواردي درپوش يا سر چاه را بر مي داريم تا ارتفاع سطح آب معلوم شود. سپس با دستگاه تخليه چاه، فاضلاب را خالي مي کنيم. توجه: چنانچه نشست ضمار از فضولات بر ديواره چاه قطور باشد، تراشيدن ديوار آن بصورت خاکبرداري در چند سانتيمتر الزامي است. اين روش در ديوار چاه مکش به وجود مي آورد.

با استفاده از موزاييکهاي غير همرنگ در کف و يا محوطه ، سطح خارجي مادر چاه ، نخست پوشش و بعد از بازديد و تخليه هاي بعدي مشخص باشد. در تمامي مراحل برداشتن سرچاه، خاکبرداري توسط مقني انجام مي شود. در موقع بازکردن سرچاه ، بايد براي ايستادن حتماً دو تخته زيرپايي در حدود ٤ متر روي سر چاه قرارد داد و از يک طرف شروع به جمع آوري روي چاه و سپس محل طوقه کرد.

,نقشه حفر چاه , لوله بازکنی , درپوش چاه

به این مطلب امتیاز دهید (امتیاز ۳.۸ از ۵ از مجموع ۴ رای)

اگر مشکلی در ساختمان خود دارید همین حالا با ما تماس بگیرید

شرکت خدمات فنی ایرانیان (خانه پاک) با بکارگیری تکنسین های حرفه ای و سرویس کاران با تجربه در لوله بازکنی و خدمات فنی ساختمان افتخار دارد بیش از ۱۵ سال در کنار شما همشهریان تهرانی بوده است و هم اکنون آماده خدمت رسانی به تمام مناطق ۲۲ گانه تهران می باشد. لوله بازکنی ارزان با دستگاه مخصوص، تخلیه چاه فوری، نصب توالت و اتصالات آن، تبدیل توالت فرنگی به توالت ایرانی و ... برخی از خدمات متنوع ما می باشد.

در صورتی که مشکلی در تاسیسات ساختمان شما بوجود آمده با ما در میان بگذارید تا ضمن ارائه مشاوره رایگان مشکل شما را نیز حل کنیم.

خدمات ۲۴ ساعته: ۰۹۱۲۸۴۸۶۱۷۰