علل اصلی جمع آوری و دفع فاضلاب
جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

علل اصلی جمع آوری و دفع فاضلاب

در گذشته برای دفع فاضلاب از چاههای فاضلاب استفاده می شد اما امروزه وجود شبکه فاضلاب شهری باعث شده فاضلابهای شهری به وسیله لوله های فاضلاب به تصفیه خانه منتقل شود و تبدیل به آب سالم برای طبیعت شود. اما متاسفانه هنوز هم برخی از ساختمانها از چاه فاضلاب برای دفع فاضلاب استفاده می کنند. 

دفع غیراصولی فاضلاب

چاه فاضلاب یکی از خطرات جدی برای طبیعت می باشد زیرا این چاه ها باعث ورود حجم زیادی فاضلاب به داخل زمین می شود و در نتیجه آلودگی آبهای زیرزمینی و طبیعت را به همراه خواهد داست. برخی پا را فراتر گذاشته و فاضلاب را در دشت و رودخانه ها رها می کنند که این کار ضرر جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کنند. به عنوان مثال برخی شرکتهای تخلیه چاه و یا دارندگان تانکرها فاضلاب مکش شده از داخل چاه های فاضلاب را در رودخانه های حاشیه شهر رها می کنند.

شبکه فاضلاب شهری

برای حل این مشکل سیستم جمع آوری فاضلاب یا همان شبکه فاضلاب شهری راه اندازی شد و در بسیاری از شهرها این شبکه وجود دارد. شبکه فاضلاب شهری که به تصفیه خانه های فاضلاب منتهی می شود فواید زیادی دارد که یکی از انها تصفیه آب و از بین بردن مواد مضر در آن است.

علل جمع آوری و تصفیه فاضلاب 

جمع آوری و تصفيه فاضلاب علل مختلفی دارد که اصلی ترین آنها عبارت است از:

- آلودگی منابع زیرزمینی آب و آلوده شدن خاک و محیط زیست
- آسیب رسیدن به حیات وحش و حیات گیاهی
- آلودگی محیطی برای انسان و سایر جانداران
- آلوده شدن رودخانه و دریاها در صورت تخلیه فاضلاب در آنها که در نتیجه باعث آسیب رسیدن به آبزیان می شود.
-
 انتقال بیماری های عفونی و رواج آنها در جامعه
- عدم استفاده مجدد از فاضلاب قابل تصفیه

با تمام موارد مذکور باز هم افرادی برای راحتی خود و بدون توجه به مضرات این کار به راحتی فاضلاب را در محیط زیست تخلیه می کنند و باعث آلودگی منابع آب، محیط زیست، طبیعت و ایجاد بیماری های عفونی می شود.