سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۵۱

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
تشخیص ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله

قطعا بسیاری از شرکت لوله بازکنی و تخلیه چاه ایرانیان را دیده‌اید که بر روی تبلغات خود نوشته‌اند: «تشخیص ترکیدگی لوله»، «دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله»، «دستگاه نشت یاب»، «دستگاه تشخیص نشتی» و عناوین مختلفی که هکایت از وجود دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یاب دارد. شرکت لوله بازکنی و تخلیه چاه ایرانیان در بخش خدمات خود تشخیص ترکیدگی لوله را قرار داده‌است. تشخیص ترکیدگی لوله با استفاده از دستگاه نشب یاب یکی از خدمات شرکت ایرانیان است. چگونگی استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله و وجود نشتی را در لوله‌ها و دیوارهای ساختمان یکی ازمحارت های افراد شرکت ایرانیان می باشد. درادامه این مطلب می‌خواهیم به چندی از خدمات شرکت ایرانیان وکارکرد این دستگاه بپردازیم.

َ

روش کار دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله دارای یک گیرنده و فرستنده امواج است. این گیرنده و فرستنده که درون یک محفظه‌ای به شکل کپسول قرار دارد. این کپسول را باید بر روی لوله‌ها، دیوارها یا مکان مورد نظر حرکت دهید تا فرسنده امواج خود را طرف هدف مورد نظر بفرستد و سپس امواج بازکشتی را دریافت کند. در این عملیات با روشهای خاص کامپیوتری توسط دستگاه نشت یاب، وجود ترک و نشتی درون لوله‌ها آشکار می‌شود. درواقع روش کار کلی دستگاه نشت یاب یا دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله بر مبنای امواج است.شرکت ایرانیان با افراد دوره دیده در آموزشگاه کاربا دستگاه تشخیص ترکیدگی را آموخته و تجربه کافی را برای این کار به دست آوردهاند شما می توانید با شرکت ایرانیان تماس گرفته تا ازاین افراد با تجربه خدمات مناسب دریافت کنید.

 

لزوم استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

امروزه با پیشرفت تکنوروژی و وجود ابزارهای مناسب مانند این دستگاه به راحتی می‌توان وجود نشت یا ترکیدگی و حتی ترک خوردگی درون لوله‌ها را تشخیص داد. با استفاده از این دستگاه‌ها می‌توان بدون ایجاد خرابی و تخریب ساختمان محل دقیق نشتی را پیدا کرد و اقدام به تعمیر آن کرد. اگر دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله وجود نداشته باشد بالاجبار باید اقدام به تخریب ساختمان کرد تا محل ترکیدگی لوله و نشت آب را پیدا کرد اما با استفاده از این دستگاه دیگر نیازی به خرابی نیست. با استفاده از این دستگاه به راحتی می‌توان از نم و رطوبت ساختمان جلوگیری کرد.شرکت ایرانیان با دارا بودن این دستگاه میتواند مانع تخریب یا نم ورطوبت  ساختمان شما بشود.  

 

استفاده از دستگاه نشت یاب توسط شرکت ایرانیان 

در کشور ما نیز از این دستگاه استفاده فراوانی می‌شود. شرکت ایرانیان از این دستگاه جهت پیدا کردن محل نشب آب استفاده می‌کند. در واقع شرکت ایرانیان نیز از پیشرفت تکنولوژی عقب نمانده‌ است و از دستگاه‌های جدید استفاده می‌کند. وجود دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله تاثیر زیادی درشرکت ایرانیان وحرفه ی آن داشته است. با وجود این دستگاه کار بسیاراز شرکت ایرانیان راحت شده و به راحتی می‌توانند محل نشت را پیدا کنند. شما با تماس به شرکت ایرانیان متوانید از تمامی خدمات ما بهره ببرید.