برچسب: پمپاژ

گاز فاضلاب کشنده است؟
پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴

گاز فاضلاب کشنده است؟

همه چیزهایی که همیشه می خواستید درباره گاز فاضلاب بدانید،اما میترسیدید بپرسید را در زیر گرد آوری کرده ایم که بد نیست مطالعه کنید: سوال:گاز فاضلاب چیست؟ به گزارش خانه پاک:گاز فاضلاب که دست کم مشکل بو را برای اهالی یک خانه ایجاد می نماید, ترکیبی از گازهای معدنی است که با عملکرد غیرهوازی باکتری ها(