برچسب: حمام

ممکن است مشکل گرفتگی برای تمام لوله های فاضلاب اتفاق بی افتد و آن لوله بطور کامل مصدود شود. در این صورت تنها راه حل این مشکل بازکردن گرفتگی لوله می باشد. لوله بازکنی یکی از نیاز های اصلی هر ساختمان است که در صورت گرفتگی لوله فاضلاب به آن احتیاج می شود. لوله فاضلاب حمام نیز جزء لوله های فاضلاب می

سرویس بهداشتی و توالت یکی از مکانهای پرکاربرد در ساختمان می باشد که تقریبا تمام افراد ساکن در ساختمان با آن سروکار دارد و در طول روز چندین بار از آن استفاده می کنند. همین موضوع باعث می شود علاوه بر اهمیت پیدا کردن سرویس بهداشتی بیشتر دچار کثیفی شود.