برچسب: ویروس در فاضلاب

مواد آلاینده موجود در فاضلاب
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴

مواد آلاینده موجود در فاضلاب

مواد آلاینده موجود در فاضلاب فاضلاب ها برحسب منشا تولید محتوی مواد آلاینده متفاوتی هستند. فاضلاب های صنعتی نسبت به فاضلاب های شهری دارای تنوع آلودگی بوده به طوریکه نوع مواد آلاینده آنها بستگی به نوع کارخانه و نوع تولیدات آن دارد. مشخصات بعضی از فاضلاب های صنعتی از نظر نوع آلودگی قابل مقایسه با فاضل