برچسب: باکتری در فاضلاب

مراحل تصفیه آب و فاضلاب
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مراحل تصفیه آب و فاضلاب

هدف از تصفیه فاضلاب                                    1- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم 2- پاک نگهداری محیط زیست 3- بازیابی فاضلاب 4-تولید کود طبیعی 5-تولید انرژی  مراحل تصفیه فاضلاب مرحله اول(تصفیه مقدماتی): وشامل است بر تصفیه ی فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری ، ته نشینی مواد معلق