برچسب: تاسیسات

تاسیسات فاضلاب
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴

تاسیسات فاضلاب

سیستم فاضلاب  (sewage system) را معمولا به سه دسته تقسیم بندی می کنند. فاضلاب خانگی پساب شهری فاضلاب صنعتی 1. فاضلاب خانگی فاضلاب خانگی شامل پساب های ساختمان از توالت ها، حمام ها ، دستشویی ها، آشپزخانه، ماشین رختشویی و ظرفشویی می باشد که در بعضی شهرهای جهان توسط شبکه جمع آوری شهری آن را