برچسب: لوله باز کن

اجرای سپتیک تانک
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

اجرای سپتیک تانک

 سپتیک تانک چیست؟ کاربرد سپتیک تانک چیست؟ به گزارش خانه پاک: سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی - انسانی است. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد. ودر 2 نوع بتن