فاضلاب‌ها به شبکه جمع‌آوری آب‌های شهری می‌رود
سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

فاضلاب‌ها به شبکه جمع‌آوری آب‌های شهری می‌رود

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: فاضلاب‌ها به شبکه جمع‌آوری آب‌های شهری منتقل می‌شود و همچنان جذب فاضلاب از طریق چاه‌های سنتی است.

به گزارش خانه پاک ، احمد دنیامالی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در تذکرات پیش از دستور اظهار داشت:‌ مجموعه همکاران در آب و فاضلاب با حمایت شورا و دولت توانستند در ۸ سال گذشته اقدامات خوبی را انجام دهند.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد کل شهر تهران شبکه جمع‌آوری فاضلاب دارد ولی کمتر از ۲۰ درصد آن به شبکه متصل شده است خانه پاک و همچنان فاضلاب‌ها به شبکه جمع‌آوری آب‌های شهری منتقل می‌شود.

دنیا مالی یادآور شد: خانه پاک همچنان جذب فاضلاب از طریق چاه‌های سنتی است که آب‌های زیرزمینی ار آلوده‌تر می‌کند.

به گزارش خانه پاک رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: در شأن جمهوری اسلامی نیست که شبکه جمع‌آوری فاضلاب آن با مشکلات متعددی مواجه باشد و این مسائل زیربنایی به حوزه سلامت باز می‌گردد.

منبع : وبسایت افکار خبر