بیرون کشیدن اسب از درون چاه
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

بیرون کشیدن اسب از درون چاه

عکس بیرون کشیدن اسب از درون چاه

اسب در حال حرکت ناگهان از پشت سر به عقب کشیده شده و در چاه فرو رفته بود که توسط نیرو های امدادی نجات پیدا کرد.

منبع : جام نیوز