سقوط یک زن نابینا در شبکه فاضلاب
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴

سقوط یک زن نابینا در شبکه فاضلاب

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ازسقوط یک زن نابینا در منطقه ۱۴ شهرداری تهران به درون چاله فاضلاب بدلیل کنده کاریهای یکی از خیابانهای این منطقه خبر داد و گفت: این مساله فعالان حوزه معلولان را مجددا به یادآوری ضرورت مناسب سازی اماکن و معابر شهری وا داشته است.

به گزارش ایسنا، علی همت محمودنژاد در ارتباط با این حادثه، تصریح کرد: این زن ۴۳ ساله نابینا به علت کنده کاریهای سطح شهری خیابان ۱۷ شهریور در منطقه ۱۴، به درون چاله فاضلاب سقوط کرده و این مساله باعث ایجاد استرس برای نابینایان شده و همچنین ضرورت پرداختن به مناسب سازی اماکن و معابر شهری را بیش از پیش ملموس کرده است. وی گفت:سقوط، منجر به شکستگی و ضرب دیدگی پا و سایر اعضای بدن این زن شده است. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در ادامه از شهردار منطقه ۱۴ خواست تا ضمن بازدید از فرد آسیب دیده، خسارات مادی و معنوی وارد به وی را نیز جبران کند. وی در ادامه تاکید کرد: افراد نابینا و معلول باید هنگام خروج از خانه و تا برگشت به خانه از نظر مناسب سازی و دسترسی به امکانات شهری امنیت خاطر داشته باشند. محمودنژاد در تشریح ماجرا گفت: این زن اظهار کرده است که صبح هنگام خروج از منزل هیچ چاله ای را در راه خود نیافته اما عصر هنگام برگشت به دلیل کنده کاریها و عدم نصب تابلوها و علائم ویژه نابینان و همچنین عدم رعایت ایمنی لازم، وی به چاله مذکور سقوط کرده است. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان با یادآوری سقوط یک نابینا در مترو در سالهای گذشته و کشته شدن وی در اثر برخورد با قطار شهری، گفت: مسئولان شهری در ایجاد شهری ایمن برای افراد دارای معلولیت باید همواره کوشا باشند این در حالیست که انجمن حمایت از حقوق معلولان برای کسب احقاق حقوق نامبرده تلاش خواهم کرد.

منبع:خبر گزاری الف