خودروی گرفتار در چاه پارکینگ
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴

خودروی گرفتار در چاه پارکینگ

 
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري 125، در پی تماس ساكنين يك مجتمع ساختماني با سامانه 125 و درخواست كمك از آتش نشانان، زنگ ايستگاه 57 و نجات 10 همزمان ساعت 11:24به صدا در آمد و آتش نشانان بلافاصله به سوی تهرانپارس، خيابان استخر، بوستان 3 غربي حركت كردند. علي قديمي فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: با رسيدن به محل حادثه مشاهده شد، قسمتي از خودرو نيسان كه در پاركينگ اين مجتمع مسكوني پارك بوده به علت ريزش طوقه چاه به داخل آن فرو رفته و هر لحظه امكان ريزش بيشتر طوقه و خطرات بيشتر وجود داشت. وی افزود: آتش نشانان ابتدا از محل حادثه بازديد کرده و سپس اقدام به فيكس کردن خودرو و جلوگيري از سقوط بيشترآن کردند و بوسیله تيفور شروع به عمليات بيرون كشيدن خودرو از داخل طوقه چاه كردند. قدیمی خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از ايمن سازي محل با نوار خطر و دادن تذكرات ايمني به ساكنين به عملیات خود خاتمه دادند.
image