سوختگی اسیدی به خاطر باز کردن فاضلاب خانگی
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴

سوختگی اسیدی به خاطر باز کردن فاضلاب خانگی

سوختگی اسیدی به خاطر باز کردن خود سرانه فاضلاب خانگی متاسفانه به محض آن که او صورت خود را به دهانه لوله نزديک کرد، اسيد داخل لوله با فشار و به حالت انفجاري به بيرون پاشيد و سر و صورت اين زن جوان به شدت آسيب ديد. خراسان: اعصاب زن جوان خط خطي شده بود. با غرولند يک بار ديگر ظرف محتوي اسيد لوله که در آن چند نوع مايع لوله بازکني و کف شوي مخلوط شده بود داخل محفظه ظرف شويي آشپزخانه ريخت تا شايد لوله مسدود شده فاضلاب باز شود. اما اين کار هم فايده اي نداشت و مسير لوله هم چنان مسدود بود و آب پس مي زد.

زن جوان پس از گذشت چند دقيقه، قاليچه کوچکي را که وسط آشپزخانه پهن کرده بود کنار زد و دريچه مربع شکل آبراه فاضلاب آشپزخانه را باز کرد تا وضعيت لوله هاي فاضلاب را از اين محل نيز چک کند.او خم شد و سر خود را جلو برد تا به طور دقيق داخل لوله را نگاه کند و با يک تکه شيلنگ داخل آن فوت کند.

متاسفانه به محض آن که او صورت خود را به دهانه لوله نزديک کرد، اسيد داخل لوله با فشار و به حالت انفجاري به بيرون پاشيد و سر و صورت اين زن جوان به شدت آسيب ديد.

خانواده مصدوم اين حادثه او را بلافاصله به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد انتقال دادند و وي که از ناحيه سر و صورت دچار سوختگي جدي شده بود، تحت مراقبت هاي ويژه پزشکي قرار گرفت. «سرآتشيارمحمدجواد قائمي» رئيس ايستگاه ۶ و کارشناس آموزش هاي تخصصي سازمان خدمات ايمني و آتش نشاني مشهد درباره اين حادثه به خراسان گفت: يکي از اقدامات بسيار خوب خانواده مصدوم اين حادثه شست و شوي سريع محل سوختگي در زمان وقوع سوختگي با آب ولرم و فراوان بوده است که شدت آسيب را کاهش مي دهد. وي افزود: براي باز کردن مسير مسدود شده لوله هاي فاضلاب مي توان از شرکت های لوله بازکنی با دستگا ههای پیشرفته کمک گرفت.

منبع:نیک صالحی