نجات حیوان گرفتار در لوله فاضلاب شهری ممسنی
سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴

نجات حیوان گرفتار در لوله فاضلاب شهری ممسنی

مامورین آتش نشانی شهرستان ممسنی موفق به نجات یک راس "بز" گرفتار در لوله های فاظلاب شدند.

" خبر نورآباد" سرویس اجتماعی : مامورین آتش نشانی شهرستان ممسنی موفق به نجات یک راس "بز" گرفتار در لوله های فاظلاب شهری شدند.

 

علت گرفتاری این حیوان در لوله های فاضلاب عدم وجود سرپوش دهانه فاضلاب بوده که به گفته حاضران تعدادی از این حیوانات به داخل این چاله افتاده اند که توس مردم از چاله خارج شدند، اما یکی از حیوانات در مسیر لوله فاضلاب حرکت کرده بود که در نهایت با تلاش ماموران آتش نشانی ممسنی نجات یافت.

 

" سخن سردبیر": چنین اتفاقاتی نوعی تلنگر به مردم میباشد که ممکن بود انسانی به داخل این چاله ای افتاد که به احتمال زیاد نیز مصدومیت را به همراه دارد.

 

عدم وجود در پوش این چاله به عهده شهرداری و یا دیگر نهاد ها نیست، بلکه همشهریان در صورت دیدن چنین مواردی باید به نهاد مربوطه اطلاع رسانی کنند تا بتوانیم از رخدادن چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم.

نجات حیوان گرفتار در لوله فاضلاب شهری ممسنی

نجات حیوان گرفتار در لوله فاضلاب شهری ممسنی

نجات حیوان گرفتار در لوله فاضلاب شهری ممسنی

منبع:نور آباد