آب‌گرفتگی ایستگاه مترو قلهک
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴

آب‌گرفتگی ایستگاه مترو قلهک

در پی آب‌گرفتگی ایستگاه مترو قلهک که به علت تخریب زه‌کشی رواناب‌های آن منطقه رخ داده‌است، نیروهای امدادی آبفای استان تهران برای رفع مشکل در محل حادثه حاضر شده‌اند. علی‌اکبر ملکوتی معاون بهره‌برداری آبفای منطقه یک تهران در این باره گفت: آب چند رشته قنات منطقه به درون این زه‌کشی هدایت شده بود که پس از مدتی به علت حجم بالای رواناب‌ها این زه‌کشی تخریب شد و رواناب‌ها وارد ایستگاه مترو شده است. او با تاکید بر این‌که آبفا در وقوع این حادثه هیچ دخالت و مسئولیتی ندارد ادامه داد: به‌رغم این‌که شرکت آبفا در این باره مسئولیتی ندارد، اما نیروهای امدادی ما برای کمک به نیروهای شرکت بهره‌برداری مترو وارد عمل شده‌اند. به گفته شاهدان، ورود آب به درون مترو از روزهای قبل مشاهده شده‌بود و در چند روز اخیر بر حجم آب افزوده شده است. طی این حادثه هیچ آسیبی به تاسیسات آب‌رسانی آبفای استان تهران وارد نشده است.   منبع : آب و فاضلاب تهران