جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۴۶

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
٢٨ هزار و ٨٩٠ کیلومتر شبکه فاضلاب در استان تهران
جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

٢٨ هزار و ٨٩٠ کیلومتر شبکه فاضلاب در استان تهران

در طول ٤ سال/ ٢٨ هزار و ٨٩٠ کیلومتر شبکه فاضلاب در استان تهران اجرا شد   معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران از اجرای ٢٨ هزار و ٨٩٠ کیلومتر شبکه فاضلاب در طول مدت چهار سال در استان تهران خبر داد. حبیب‌اله براتی با بیان این خبر گفت: توسعه خط انتقال فاضلاب یکی دیگر از فعالیت‌های ...

در طول ٤ سال/ ٢٨ هزار و ٨٩٠ کیلومتر شبکه فاضلاب در استان تهران اجرا شد

 

معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران از اجرای ٢٨ هزار و ٨٩٠ کیلومتر شبکه فاضلاب در طول مدت چهار سال در استان تهران خبر داد.

حبیب‌اله براتی با بیان این خبر گفت: توسعه خط انتقال فاضلاب یکی دیگر از فعالیت‌های این شرکت است که از سال ٩٠ تا پایان ٩٣ نزدیک به ٩٩ کیلومتر در این بخش اجرا شده است.

او با بیان اینکه در طول این مدت ٢١٥ هزار و ٢٣٧ رشته انشعاب فاضلاب نصب شده است افزود: بیش از ٤١٩ کیلومتر خط انتقال و ٨٦٥ کیلومتر شبکه آب توسعه یافت و نصب ٢٢٩ هزار و ٥٨ رشته انشعاب آب نیز انجام شده است.

به گفته براتی به ترتیب ٢٧٦ و ٢٦٠ حلقه چاه نیز حفر و تجهیز شده است.

معاون مهندسی و توسعه این شرکت، حجم مخازن در دست احداث را ٣٧٨ هزار و ١٩٨ متر مکعب اعلام کرد و گفت:  ٢٩٢ هزار و ٥٠٠ متر مکعب مخزن در دست بهره‌برداری است.

 نصب انشعاب فاضلاب 

خط انتقال 1 جهیز چاه حفر و تجهیز چاه مخازن در دست بهره برداری حجم مخازن توسعه خط انتقال فاضلاب

منبع :شرکت آب و فاضلاب تهران