اول خرداد 94 : نجات معجزه‌آسای جوان افغان از اعماق چاه
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴

اول خرداد 94 : نجات معجزه‌آسای جوان افغان از اعماق چاه

رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام کار، ریزش دیواره چاه و گرفتار شدن یک چاه‌کن را به اعماق چاه 12 متری در خیابان تهرانپارس در پی داشت.

به دنبال تماس های مکرر شهروندان با سامانه 125 ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ ساعت 18:35 روز گذشته آتش نشانان ایستگاه 57 و گروه امداد و نجات 10 را روانه خیابان تهرانپارس، خیابان مظفری کوچه 218 شرقی کرد. علی امینی مدیر منطقه سه عملیات که به همراه معاون و افسر آماده منطقه در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد یک کارگر چاه‌کن از تبعه افغان به نام گل محمد سادات 25 ساله به هنگام حفر چاه در یک ساختمان در حال ساخت با ریزش انباری چاه مجاور گرفتار شده بود. وی افزود: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه چاه خود را به کارگر چاهکن رسانده و این کارگر را زنده به بیرون از چاه منتقل کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.