شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۴

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
فاضلاب اصفهان
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴

فاضلاب اصفهان

اصفهان در آرزوی دستگاه های مدرن وی با بیان اینکه نبود دستگاه های مدرن و بروز برای تصفیه کامل پساب فاضلاب یک توجیه است، ادامه داد: هر بار که مسئله تصفیه کامل پساب فاضلاب در جلسات متعدد با حضور مسئولان مختلف استان مطرح می شود تنها نبود بودجه را دلیل عدم اجرای این طرح عنوان می ...

اصفهان در آرزوی دستگاه های مدرن

وی با بیان اینکه نبود دستگاه های مدرن و بروز برای تصفیه کامل پساب فاضلاب یک توجیه است، ادامه داد: هر بار که مسئله تصفیه کامل پساب فاضلاب در جلسات متعدد با حضور مسئولان مختلف استان مطرح می شود تنها نبود بودجه را دلیل عدم اجرای این طرح عنوان می کنند.

  موضوع عدم تصفیه پساب های فاضلاب در اصفهان به طور کامل تنها به بی همتی مسئولان بر می گردد.

وی با بیان اینکه نبود دستگاه های مدرن و بروز برای تصفیه کامل پساب فاضلاب یک توجیه است، ادامه داد: هر بار که مسئله تصفیه کامل پساب فاضلاب در جلسات متعدد با حضور مسئولان مختلف استان مطرح می شود تنها نبود بودجه را دلیل عدم اجرای این طرح عنوان می کنند.

مدیر کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد: این در حالی است که برخی مسئولان به منظور توجیه کم کاری خود در این راستا، تصفیه پساب فاضلاب استان را با سایر استان ها مقایسه کرده و با کیفیت تر بودن پساب در اصفهان را دلیل موفقیت خود می دانند.

وی اضافه کرد: نمی توان منکر این شد که پساب فاضلاب در اصفهان بهتر از سایر استان ها تصفیه می شود اما به نسبت اینکه اصفهان یک استان بزرگ است و در تنش آبی قرار دارد و پساب هم از منابع آبی خوب محسوب می شود بنابراین تصفیه کامل آن برای این استان بسیار امری ضروری است.

امینی اعلام کرد: کشور در تصفیه کامل پساب فاضلاب بسیار عقب است و لازم است که اصفهان که در فلات مرکزی قرار دارد سرمایه گذاری جدی تری برای تکمیل تصفیه خانه ها، جمع آوری پساب ها و برگرداندن آن به چرخه آب انجام دهند.

مدیر کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر پروژه های بسیاری در استان وجود دارد که ضرورت چندانی نیز برای اجرای آنها نیست و سرمایه های زیادی هم می طلبد اما با این وجود اجرایی می شود و این در حالی است که پروژه تصفیه کامل پساب فاضلاب که سرمایه بسیاری را نمی طلبد و زمان بر نیز نیست، اجرایی نمی شود.

وی دلیل این بی همتی مسئولان در تصفیه کامل پساب فاضلاب را جدی نگرفتن مسئله آب در استان اصفهان مطرح کرد و اعلام داشت: توضیحاتی که هربار در خصوص این کم کاری از سوی مسئولان ارائه می شود ما را مجاب نکرده و بیشتر یک توجیه بوده است.

منبع:خبرگزاری دانشجو