برنامه هاي سال 1394 آبفاي البرز با بودجه 151 ميليارد تومان اعلام شد
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

برنامه هاي سال 1394 آبفاي البرز با بودجه 151 ميليارد تومان اعلام شد

برنامه هاي عملياتي آبفاي استان البرز در سال 1394 با بودجه 151 ميليارد تومان اعلام شد.

مهندس غلامرضا رضايي فر، مدير عامل شرکت آب وفاضلاب استان البرز با بيان اين خبر اظهار داشت: بر اساس تدوين برنامه عملياتي و بودجه مصوب پروژه هاي آبفا.  در سال 94 ميزان لوله گذاري آب در بخش هاي اصلاح و توسعه شبکه 88 کيلومتر و توسعه خطوط انتقال 39 کيلومتر و در بخش احداث و توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب 5/71 کيلومتر پيش بيني شده است.

وي افزود: بر اساس اين برنامه، قرار است بيش از 12 هزار رشته انشعاب آب و 8500 رشته انشعاب فاضلاب در سطح استان نصب شود.

مدير عامل آبفاي استان البرز در ادامه افزود: همچنين قصد داريم در اين سال تعداد 20 هزار فقره کنتور فرسوده و خراب را تعويض کرده و تعداد 5200 فقره انشعاب فرسوده که اغلب، عامل بروز حوادث هستند، اصلاح و بازسازي نماييم.

وي بيان داشت: پيش بيني شده است در سال 94 تعداد 15 حلقه چاه به منظور تامين بخشي از نياز آبي استان حفر و تجهيز و به بهره برداري برسد و در حوزه احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب که از اهميت ويژه اي در ارتقــاي ســلامت و بـــــهداشت برخـــــوردار است، حجم جديدي به ظرفيت 774 متـــــرمکعب در ســاعت ساختــــــــه شود.

مهندس رضايي فر طرح هاي شاخص قابل افتتاح در سال 94 را شامل تکميل نيم مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد هشتگرد به ظرفيت 50 هزار نفر، مخزن ذخيره 3000 مترمکعبي آب عظيميه، پکيج تصفيه خانه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظر آباد به ظرفيت 3000 نفر، تکميل مدول اول تصفيه خانه فاضلاب کرج و عمليات ارتقاي تصفيه خانه آب شماره (2) کرج با مجموع اعتبار 8/27 ميليارد تومان اعلام کرد.

منبع : آبفای البرز