مرگ سریالی ۴ عضو خانواده در چاه
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

مرگ سریالی ۴ عضو خانواده در چاه

به گزارش همشهری، اين حادثه چند روز قبل در روستاي طوله كلاي شهرستان آمل رخ داد. آن روز مرد ميانسال كه هر از گاهي براي تميز كردن دهانه چاه فاضلاب، در چاه را كه با چوب و تخته پوشيده بود كنار زده و مشغول تميز كردن مي‌شد، هنگامي كه در چاه را باز كرد دچار گازگرفتگي شد.

گاز ناشي از فاضلاب دستشويي كه گازي بسيار خطرناك است باعث شد كه مرد ميانسال دچار سرگيجه شده و در نهايت به داخل چاه كه بيش از 10متر عمق داشت سقوط كند. دختر خانواده كه شاهد اين حادثه بود با داد و فرياد از برادرانش كمك خواست و پسر كوچك خانواده به‌نام رضا 21ساله براي نجات جان پدر به داخل چاه رفت اما بر اثر گاز گرفتگي جانش را از دست داد. بلافاصله برادر ديگر به نام بهزاد 25ساله براي نجات آنها وارد چاه شد اما گازگرفتگي باعث مرگ او شد و وي نيز داخل چاه و در كنار پدر و برادرش افتاد. انگار اين حادثه تلخ دست بردار نبود؛ چرا كه برادر ديگر خانواده به نام بهروز 28ساله وقتي ديد از برادرها و پدرش خبري نيست تصميم گرفت وارد چاه شود تا شايد بتواند آنها را نجات دهد اما وي نيز دچار گازگرفتگي شد و در نهايت جانش را از دست داد. به‌دنبال اين ماجرا، دختر خانواده پليس و امدادگران را خبر كرد و تيم‌هاي امدادي به سرعت راهي محل حادثه شدند. آنها با استفاده از تجهيزات ويژه وارد چاه شدند و ساعتي بعد توانستند اجساد هر 4قرباني حادثه را بيرون آورند. بررسي‌ها نشان مي‌داد تمامي آنها به‌علت گازگرفتگي در همان لحظات اوليه جانشان را از دست داده بودند.

منبع : وبسایت خبری آفتاب