میزان مصرف روزانه آب هر تهرانی
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

میزان مصرف روزانه آب هر تهرانی

 

با متوسط مصرف روزانه ۲.۶ میلیون مترمکعبی آب شرب در استان تهران در چهارمین هفته فروردین، متوسط مصرف روزانه آب هر تهرانی به ۲۰۸ لیتر رسید.
 به گزارش مشرق، در چهارمین هفته بهار (22 تا 28 فروردین) متوسط مصرف آب شرب اندازه گیری شده در استان تهران 2 میلیون و 602 هزار و 857 مترمکعب بوده که با توجه به جمعیت 12 میلیون و 500 هزار نفری استان تهران، متوسط مصرف هر تهرانی در این 7 روز، 208 لیتر در شبانه روز بوده است.البته باید توجه داشت که این رقم بدون محاسبه میزان آب شربی است که در برخی شهرها و روستاهای استان تهران به مصرف می رسد و اندازه گیری نمی شود.روند مصرف روزانه آب شرب در استان تهران در هفته چهارم فروردین ماه در نمودار زیر آورده شده است:
مصرف روزانه آب هر تهرانی+ نمودار
در پایان چهارمین هفته بهار (جمعه 28 فروردین ماه) 83 میلیون مترمکعب در سد لار، 128 میلیون مترمکعب در سد کرج، 69 میلیون مترمکعب  در سد لتیان و 220 میلیون مترمکعب در سد طالقان، آب ذخیره شده بود.

منبع: وبسایت مشرق