شبکه فاضلاب تهران ضد زلزله است
شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴

شبکه فاضلاب تهران ضد زلزله است

به‌گزارش خانه پاک: اصغر ریاضتی با اشاره اینکه خطوط اصلی فاضلاب تهران در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی، مقاومت دارند، گفت: شرکت فاضلاب تهران، در زمان طراحی پروژه‌های فاضلاب شهری مطالعات لرزه نگاری را برای هر منطقه انجام می‌دهد؛ این در حالی است که از سال‌های گذشته با پژوهشگاه بین المللی زلزله، قرارداد همکاری منعقد شده است. وی بیان کرد: به‌رغم اینکه در مواقع بروز زلزله کمترین خسارت‌ها به تاسیسات زیربنایی و سازه‌های مدفون نظیر فاضلاب، وارد می‌شود؛ اما همواره مطالعات لرزه نگاری درطراحی و اجرای پروژه‌های فاضلاب انجام می‌شود. به طوری که به‌کارگیری لوله‌های انعطاف‌پذیر در شبکه فاضلاب شهری در راستای مقاوم سازی سازه‌ها در برابر بروز این گونه حوادث طبیعی بوده است. ریاضتی، افزود: در حال حاضر تزریق بتن حجیم شونده در مجاری حفاری شرایط مقاوم‌تری رابرای شبکه فاضلاب شهری به‌وجود آورده است؛ ضمن اینکه ایجاد مقاوم سازی همچنین وضعیت پایدار در سازه‌هایی که امکان تخریب در حوادث طبیعی و یا غیرطبیعی را دارند، از سوی مجموعه شرکت فاضلاب تهران، دنبال می‌شود. وی با اشاره به سوئیچ خطوط اصلی فاضلاب تهران در زمان وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله و یا بلایای غیرطبیعی، تصریح کرد: در مواقع بروز بحران، با اجرای خطوط موازی با همکاری شهرداری مناطق مختلف تهران، سوئیچ خطوط را در جهت جلوگیری از بروز آسیب به شبکه فاضلاب و سازه‌ها به انجام می‌رسانیم. اجرای 7 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب درمحدوده شمال تهران مدیرعامل فاضلاب تهران، در خصوص اجرای شبکه فاضلاب در مناطق شمالی شهر تهران، عنوان کرد: در محدوده شمال شهر تهران، یک خط انتقال فاضلاب به عنوان خط سوئیج از تقاطع خیابان میرداماد-ولیعصرشروع می‌شود و با عبوراز خیابان‌های میرداماد و شریعتی، میدان کتابی، خیابان مجتبائی و خیابان خواجه عبدالله در نهایت به قطعه 5 تونل فاضلاب شرق تهران متصل می‌شود. این خط، بخشی از خط انتقال فاضلاب غرب به شرق را در بر می‌گیرد. وی، افزود: در محدوده شمالی منتهی به خیابان شریعتی_ میرداماد واقع درمناطق یک و سه شهرداری تهران، حدود 7 کیلومتر از خطوط فاضلاب به تونل شرق وارد می‌شود. برای این منظور عملیات لوله گذاری و مجراسازی با اقطار 1400، 1600 و 1700 میلیمتر به انجام رسیده است. ریاضتی با بیان مطلب فوق، ادامه داد: با توجه به اینکه عملیات لوله گذاری 7 کیلومتری خطوط مذکور، در تعارض با پروژه احداث پل غیرهمسطح واقع در تقاطع بزرگراه زین الدین-شریعتی قرار دارد. لذا هنوز شهرداری منطقه مجوزهای لازم را صادرنکرده است. در صورت همکاری شهرداری طی روزهای آتی با اتمام این میزان سازه و احداث شفت مورد نظر، بخش قابل توجهی از فاضلاب تهران تحت پوشش شبکه قرار خواهد گرفت. وی، تصریح کرد: عملیات لوله گذاری در محدوده منطقه یک و سه شهرداری تهران، به صورت مکانیزه در حال انجام است. ضمن اینکه همزمان با آن، عملیات حفاظت و فریم گذاری درمسیر انجام می‌شود. از سویی با اخذ مجوزهای لازم دراین زمینه، امکان نصب انشعاب درمناطق بالادست تهران بوجود می‌آید. اجرای 6 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در محدوه مرکزی تهران مدیرعامل فاضلاب تهران درخصوص حجم عملیات لوله گذاری درمناطق مرکزی تهران، اظهارداشت: بالغ برحدود 6 کیلومترلوله گذاری بااقطار 1600 و 1800 دراین مناطق باید عملیاتی شود. خطوط انتقال فاضلاب از مسیر خیابان شهید مصطفی خمینی و خیابان صاحب جم به سمت شرق میدان شوش و خیابان 15 خرداد در حال اجرا است. عملیات لوله گذاری با انجام حفاظت از سازه و پاشیدن سیمان به منظورمقاوم سازی صورت می‌گیرد. وی، افزود: با تکمیل خطوط مذکور، فاضلاب مناطق مرکزی را به تونل فاضلاب شرق تهران در محدوده بلوار قدس یا همان قطعه سه تونل شرق متصل خواهیم کرد و با اتمام این پروژه، مناطق مرکزی تهران به شبکه جمع آوری فاضلاب مجهز خواهند شد. ریاضتی با اشاره به مشکلات اجرای شبکه فاضلاب شهری درمناطق مرکزی تهران، خاطرنشان کرد: به دلیل بافت فرسوده و قدیمی بازار بزرگ تهران، همچنین وجود موانع ترافیکی و با توجه به آثار باستانی به‌دست آمده از انجام عملیات لوله گذاری دراین نواحی، عملیات اجرای پروژه فاضلاب با کندی پیش می‌رود. وی، افزود: به دلیل برخورد با آثار باستانی در این محدوده، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز بر روند اجرای پروژه فاضلاب نظارت دارد؛ لذا در حال حاضر تمامی عملیات حفاری و لوله گذاری با رعایت مسائل فنی و مهندسی انجام می‌شود. از سویی به دلیل حساس بودن منطقه تجاری کشور، صدور مجوزها از سوی شهرداری به صورت قطعه قطعه است. به نحوی که پس از اتمام یک قطعه، مجوز حفاری و عملیات لوله گذاری در قطعه دیگر صادرمی شود و این اقدام سبب شده تا جبهه کاری برای پیمانکار پروژه کوچک شود و در نهایت منجر به کند شدن سرعت انجام پروژه می‌شود. مدیرعامل فاضلاب تهران، با بیان اینکه درحال حاضرعملیات لوله گذاری ازمیدان شوش تاتونل شرق تهران، به اتمام رسیده است، افزود: عملیات لوله گذاری درخیابان صاحب جم نیز رو به اتمام است. وی درادامه اظهارداشت: با توجه به اینکه بافت زمین درنقاط مختلف تهران یکسان نیست؛ لذا درانجام عملیات حفاری و لوله گذاری، مطالعات زمین شناسی از طریق مهندسان پروژه انجام می‌شود. ضمن اینکه در خطوط اصلی انتقال فاضلاب، عملیات پایدارسازی، حفاظت موقت از سازه، فریم گذاری، بتن پاشی، چوب ریزی، تزریق بتن، ایجاد آب بندها به دقت انجام می‌شود.

منبع:خبر گزاری میزان