طرح فاضلاب شهری تهران را متوقف کنید
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

طرح فاضلاب شهری تهران را متوقف کنید

به گزارش خانه پاک دکتر علی اکبر عظیمی در گفت‌وگوی اختصاصی با قدس در تشریح این مطلب افزود : یکی از عوامل افت سطح آب سفره‌های زیر زمینی کلانشهر تهران اجرای نامناسب فاضلاب شهری است. وی در همین زمینه افزود : «فاضلاب شهری تهران» طرح بسیار خوبی است و کسی مخالفش نیست، اما وقتی برای آبیاری فضای سبز و شرب مردم پایتخت بشدت از آب سفره‌های زیر زمینی استفاده می‌کنیم و از سوی دیگر با اجرای پروژه فاضلاب شهری نمی‌گذاریم آب به زمین برگردد و یا آب تصفیه شده را به دشت ورامین و شهریار و ... منتقل می‌کنیم، نتیجه‌اش آسیب این سفره‌ها در ابعاد کمی و کیفی است. این استاد بازنشسته دانشگاه تهران فرونشست زمین را فقط یکی از آثار منفی افت سفره‌های زیرزمینی دانست و گفت: باید فاضلاب تصفیه شده را به شهر تهران برگردانیم و اگر انجام چنین کاری ممکن نیست، بهتر است طرح فاضلاب شهری را اجرا نکنیم یا درحدی اجرایش کنیم که کمیت آب زیر زمینی تهران حفظ شود. وی با اشاره به ضرورت توجه به آثار زیست محیطی طرح یاد شده، تصریح کرد: یکی از شاخص‌های یک شهر پایدار، مدیریت مصرف آب و دفع فاضلاب در مدار بسته است، یعنی آب از هر منبعی که گرفته می‌شود پس از تبدیل به فاضلاب باید تصفیه و دوباره به همان منبع برگشت داده شود تا کمیت و کیفیت آن منبع آسیب نبیند، بنابراین نباید فقط یک جنبه طرح‌ها را نگاه کنیم و از آثار منفی زیست محیطی آن‌ها غافل شویم.

منبع:وبسایت قدس