به گزارش خانه پاک؛ جعفر حاجی مهرابی فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه دراین باره گفت: کارگران در حال تخریب ساختمانی قدیمی ساز به وسعت تقریبی 60 متر مربع بودند که با توجه به شواهد امر ؛ به دلیل تاریکی هوا، نداشتن دید کافی و نداشتن درپوش مناسب در دهانه چاه قدیمی، یکی از کارگران که در حال عبور از کنار چاه بود، به درون چاه سقوط کرده بود.
وی افزود: آتش نشانان به سرعت پس از بازدید، بررسی و اطمینان از نبود وجود گازهای سمی درون چاه، اقدام به برپایی کارگاه نجات بر روی دهانه چاه کردند و با استفاده از امکانات ایمنی وارد چاه شده و فرد سقوط کرده بنام نادر-ص 40 ساله را که بیهوش بود به خارج از چاه منتقل کردند که امدادگران اورژانس پس از معاینات پزشکی مرگ وی را اعلام کردند. فرمانده آتش نشانان خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از دادن تذکرات لازم به کارگران مبنی بر ایمن سازی دهانه چاه و نصب علائم هشدار دهنده، به ماموریت خود پایان دادند. منبع: خبرگزاری برنا