خطر فاضلاب صنعتی برای سلامت ایرانی‌ها
یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴

خطر فاضلاب صنعتی برای سلامت ایرانی‌ها

به گزارش خانه پاک

آلایندگی فلزات سنگین و دیگر آلاینده های فاضلاب های صنعتی یکی از عوامل خطرناک و پر گسترش از عوامل آلاینده منابع آب و خاک ایران است و هنوز برای این مسئله چاره اندیشی جامعی انجام نشده است.

به گزارش خانه پاک بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران (آمارگیری بر اساس اطلاعات سال 92 انجام شده است) تعداد 14 هزار و 697 کارگاه صنعتی با اشتغال 10 نفر به بالا در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند؛ که از این تعداد با وجود عدم کارگاههای اظهار شده، حداقل 4 هزار و 884 کارگاه دارای فاضلاب صنعتی هستند. از 4 هزار و 884 کارگاهی که در روند فعالیت خود فاضلاب صنعتی تولید می کنند، 1050 کارگاه دارای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی فیزیکی هستند، 547 کارگاه دارای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی شیمیایی هستند و 506 کارگاه دارای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی بیولوژیکی هستند.

از 2 هزار و 871 کارگاه باقی مانده، وضعیت 1508 کارگاه اظهار نشده و 1823 کارگاه فاقد هرگونه سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی هستند.

فاضلاب صنعتی در این 4 هزار و 884 کارگاه صنعتی، پس از تصفیه فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی و یا بدون تصفیه (در یکهزار و 823 کارگاه فاقد تأسیسات تصفیه فاضلاب) در محل های مختلفی تخلیه می شوند.

در 1069 کارگاه، محل تخلیه پساب صنعتی چاه است. پساب صنعتی 124 کارگاه به رودخانه می ریزد. دریاچه ها و تالاب ها میزبان پساب صنعتی 16 کارگاه هستند. پساب صنعتی 12 کارگاه صنعتی به دریا می ریزد. زمین های کشاورزی نیز پذیرای پساب فاضلاب 439 کارگاه و زمین های غیرکشاورزی میزبان پساب فاضلاب 669 کارگاه هستند.

بسیاری از پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین هستند. در خصوص 1823 کارگاه فاقد تأسیسات تصفیه فاضلاب که هیچ شکی برای ورود آلاینده ها و فلزات سنگین احتمالی موجود در پساب آنها به محیط زیست و خطر ورود آن به پارامترهای مورد استفاده زندگی انسان از جمله آب آشامیدنی و محصولات کشاورزی وجود ندارد.

در خصوص پساب کارگاههای دارای تأسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی نیز باید گفت در اغلب قریب به اتفاق کارگاههای صنعتی، تأسیسات مناسب برای جداسازی فلزات سنگین وجود ندارد و فرآیند تصفیه در آنها برای رسیدن به سطحی از مواد آلاینده که برای پذیرش در طبیعت مضر محسوب نشوند به صورت کامل انجام نمی گیرد.

آلایندگی فلزات سنگین و دیگر آلاینده های فاضلاب های صنعتی یکی از عوامل خطرناک و پر گسترش از عوامل آلاینده منابع آب و خاک ایران است و هنوز برای این مسئله چاره اندیشی جامعی انجام نشده است.

منبع:تسنیم