کسب درآمد آلمان ها از فاضلاب ایران
سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

کسب درآمد آلمان ها از فاضلاب ایران

به گزارش خانه پاک :با حضور وزیر نیرو اولین گردهمایی مشترک ایران-آلمان بعد از لغو تحریم ها در بخش آب و فاضلاب آغاز شد تا زمینه های همکاری ایران با شرکت های آلمانی برای استفاده مجدد از پساب و مدیریت مصرف بررسی شود.

به گزارش خانه پاک، صبح امروز در شرکت آب و فاضلاب استان تهران، نخستین گردهمایی مشترک ایران-آلمان در بخش آب و فاضلاب آغاز به کار کرد.

در این گردهمایی که مسئولانی از کشور آلمان و شرکت های خصوصی این کشور در بخش آب و فاضلاب حضور دارند، قرار است موضوعاتی چون مدیریت مصرف مشترکین از طریق تحلیل اجزای مصرف و استفاده مجدد از پساب بررسی شود و ظرفیت های همکاری دو کشور در این محورها بیان شود.

نخستین گردهمایی مشترک ایران-آلمان در بخش آب و فاضلاب ساعتی پیش با حضور وزیر نیروی ایران آغاز شد و تا عصر امروز ادامه دارد.

به گفته کارشناس آب و فاضلاب تیم آلمانی با متخصصین در زمینه پساب و فاضلاب وارد کشور شده وامید است تا این نشست ها برای کمک به بحران آب و  فاضلاب کشور مفید واقع شود.