اجراي شبکه فاضلاب در همه نقاط تهران ضرورت ندارد
سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

اجراي شبکه فاضلاب در همه نقاط تهران ضرورت ندارد

به گزارش شرکت خدمات فنی ایرانیان مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران با اشاره به اينکه در برخي نقاط تهران طبيعت، کار تصفيه فاضلاب را پيش مي برد گفت: ضرورتي وجود ندارد در همه نقاط تهران شبکه فاضلاب احداث گردد و بهتر است اجراي شبکه فاضلاب براي سرويس هاي بهداشتي به کار گرفته شود. خسرو ارتقايي، مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران، در پاسخ به اين سوال خبرگزاري موج که آيا سند جامعي درباره آب استان تهران تدوين شده است يا خير، گفت: در گذشته شرکت مهندسين مشاور جاماب مطالعات جامع آب همه نقاط استان تهران را به سرانجام رساند و ما بر اساس سرشماري سال 1390 اين مطالعات را به روز کرديم؛ چراکه با افزايش جمعيت، ميزان مصرف هم بالا مي رود اما منابع چندان تغييري نمي کنند. وي افزود: سند منابع و مصارف آب تهران در دست تکميل است و پيش بيني مي کنيم تا پايان سال جاري و يا حداکثر تا اوايل سال آينده از آن رونمايي شود. ارتقايي ادامه داد: به غير از 5 سد استان تهران و با احتساب جلوگيري از فرار آب سد لار، منابع آب ديگري وجود ندارند و بحث هايي چون آوردن آب از ارتفاعات دوهزار، چالوس و غيره نيز فعلا در شرکت مديريت منابع آب ايران در دست مطالعه هستند. مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران با اشاره به مطالعه مصارف و منابع آب استان تهران در افق سال 1400 خاطرنشان کرد: از هم اکنون پيش بيني کرده ايم که بيش از يک ميليارد و 300 ميليون مترمکعب پساب توليدي تصفيه خانه هاي استان به چه مصرفي بايد برسند و در تلاشيم در طرح هاي جمع آوري فاضلاب که در منابع و مصارف به ما کمک خواهند کرد، سفره زيرزميني تهران خالي نشوند. وي با بيان اينکه بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در ستاد آب وزارت نيرو و نيز همايشي که سال گذشته دانشگاه تهران برگزار کرد، اجراي شبکه فاضلاب در همه نقاط استان تهران ضروري نيست، تصريح کرد: در نقاطي که ضخامت آبرفت ها زياد است، طبيعت و زمين کار تصفيه را پيش مي برد و چاه هاي جذبي در اين مناطق پاسخگوست و مي توانند با تصفيه فاضلاب، آب سالم را به سفره هاي آب زيرزميني برگردانند. مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران با تاکيد براينکه در هر شرايطي بايد از نفوذ نيترات به درون سفره هاي زيرزميني جلوگيري کرد، گفت: اگر نيترات وارد سفره آبي شود، آب نه فقط قابل استفاده براي شرب نيست بلکه مصارف غيرشربي آن هم محدوديت هايي خواهد داشت. ارتقايي يادآور شد: فاضلاب سرويس هاي بهداشتي بايد جداگانه جمع آوري شود و فاضلابي که ناشي از شستشوي حمام و سرويس هاي ظرفشويي و آب باران است نيز جدا و اين منابع سالم وارد سفره شود؛ لذا دليلي ندارد که آب باران را جمع آوري کرده و با هزينه بالا تصفيه کنيم. مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران در پايان خاطرنشان کرد: چنين رويکردي را وزارت نيرو و ستاد آب کشور در برنامه هاي خود دارند که هزينه هاي اجراي فاضلاب را در شهرها کاهش داده و از اين که تمامي پساب از دسترس سفره هاي آب زيرزميني خارج شود جلوگيري و بخشي از پساب در همان مبدا و براي جلوگيري از پايين افتادن سطح آب در سفره هاي زيرزميني، وارد سفره شود. منبع : وبسایت تی نیوز