رفع بوی بد توالت با استفاده از توالت هوشمند
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴

رفع بوی بد توالت با استفاده از توالت هوشمند

توالت هوشمند چیزی که شاید با شنیدن آن تعجب کنید. با پیشرفت تکنولوژی همه وسایل در حال پیشرفت هستند و به تبع آن توالت ها نیز هوشمند شده اند. حالا نوبت به توالت رسیده که هوشمند شود که شد. اخیرا توالتی اختراع شده که هوشمند است و از خود بوی بدی تولید نمی کند و این موضوع باعث می شود دیگر سرویس بهداشتی دارای بوی بد نباشد.

توالت هوشمند چیزی که شاید با شنیدن آن تعجب کنید. با پیشرفت تکنولوژی همه وسایل در حال پیشرفت هستند و به تبع آن توالت ها نیز هوشمند شده اند. حالا نوبت به توالت رسیده که هوشمند شود که شد. اخیرا توالتی اختراع شده که هوشمند است و از خود بوی بدی تولید نمی کند و این موضوع باعث می شود دیگر سرویس بهداشتی دارای بوی بد نباشد.

رفع بوی بد سرویس بهداشتی

با اسفاده از توالت هوشمند ز شر بوی بد توالت و سرویس بهداشتی راحت شوید. این توالت ها طوری طراحی شده اند که بوی بد دستشویی را از بین می برند. این توالت بوهای بد و نامطبوع را از محیط توالت رفع می کند.

توالت هوشمند تفاعت عمده ای با توالت فرنگی ندارد و در حقیقت همان توالت فرنگی است با این تفاوت که بخش رویی آن تغییر کرده که عامل اصلی رفع بوی بد فاضلاب است. به این معنی که شما می توانید توالت فرنگی خود را داشته باشید و تنها بخشی از آن را تعویض کنید تا در خانه خود یک توالت هوشمند داشته باشید.

روش کار توالت هوشمند

توالت هوشمند به این صورت کار می کند که دارای یک حسگر در بخش نشیمن گاه آن است که هنگام نشتن فرد روی توالت فعال می شود. با فعال شدن سیستم توالت هوشمند یک سیستم تهویه هوا در توالت فعال می شود و تمام بوهای نامطبوع را از محیط سرویس بهداشتی خارج می کند. این تکنولوژی تا حد زیادی می تواند بوی فاضلاب را از توالت خارج کند و دیگر شاهد بد بو شدن توالت ها نباشیم.