جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۱۲

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
کارکرد فلسفه در طراحی چاه بست
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴

کارکرد فلسفه در طراحی چاه بست

  , به فروشندگان لوازم خانگی مراجعه می کنید و متوجه می شوید وسیله مورد نیاز شما «چاه بست» نام دارد. استوانه ای پلاستیکی با یک درپوش که توسط فنری بسته نگاه داشته می شود. فروشنده دو مدل به شما معرفی می کند، نوع ایرانی و خارجی که از نظر قیمت یکسان هستند و به لحاظ ظاهری شبیه به هم با یک تف

کارکرد فلسفه در طراحی چاه بست
 
, به فروشندگان لوازم خانگی مراجعه می کنید و متوجه می شوید وسیله مورد نیاز شما «چاه بست» نام دارد. استوانه ای پلاستیکی با یک درپوش که توسط فنری بسته نگاه داشته می شود.
فروشنده دو مدل به شما معرفی می کند، نوع ایرانی و خارجی که از نظر قیمت یکسان هستند و به لحاظ ظاهری شبیه به هم با یک تفاوت عمده در طراحی. مدل ایرانی یک درپوش دایره ای دارد که با یک فنر به استوانه متصل است ولی در مدل خارجی درپوش از دو نیمدایره تشکیل شده است که توسط دو فنر به استوانه متصل شده اند. قدرت فنر هر دو مدل یکسان است و از آنجایی که فرد مثبت اندیشی هستید برای حمایت از تولید داخلی مدل ایرانی را خریده، به منزل برده و نصب می کنید.
سوسکها کماکان جولان می دهند و این بار فقط با سوسکهای درشت مواجه هستید! مجداداً اقدام به سمپاشی می کنید و در کمال تعجب متوجه می شوید مسیر ورود آنها همان مسیر قبلی است. با وجود «چاه بست» چطور چنین چیزی ممکن است؟
در این لحظه در مورد تفاوت طراحی به فکر فرو می روید. چرا سازنده خارجی به خود زحمت نصب دو دریچه نیم دایره با دو فنر را داده است که باید در وسط چفت شوند و یک دایره را تشکیل دهند در حالیکه می توانست مانند سازنده ایرانی دایره ای کامل را تنها با یک فنر به استوانه متصل نماید؟ آیا این مساله ارتباطی به ورود سوسکها دارد؟
فنر استفاده شده در هر دو مدل بسیار نرم است و با کوچکترین فشاری باز می شود. بنابراین تنها راه ورود سوسکها غلبه بر نیروی این فنر است. قدرت فنر در هر دو مدل شبیه به هم است اما طول بازو متفاوت است. اگر از فیزیک دبیرستان به خاطر داشته باشید در اهرمهای نوع دوم (نظیر فرقان که برای جا به جایی مصالح مورد استفاده قرار می گیرد) با افزایش طول بازو قادر به غلبه بر نیروی بیشتری خواهید بود.
در مدل تک دریچه ای به دلیل یکپارچه بودن کل دریچه، در صورتی که سوسک به پشت آن و در سمت مقابل لولا بچسبد با وزن اندک خود قادر به باز کردن دریچه و عبور از آن خواهد شد در حالیکه در مدل دو دریچه ای طول بازوی هر دریچه نصف مدل قبلی است و وزن سوسک قادر به باز کردن آن نخواهد بود.

 

بدین ترتیب نصب «چاه بست» مذکور تنها روشی برای غربالگری سوسکهای کوچک بود تا فقط سوسکهای بزرگ قادر به ورود باشند. با مراجعه به فروشنده مدل دو دریچه ای را می خرید و پس از نصب از شر سوسکها خلاص می شوید.