چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۱۶

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
آموزش نصب دودکش آبگرمکن
چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴

آموزش نصب دودکش آبگرمکن

سوختن گازهای طبیعی موجب تولید بخارات سمی می شود. از دودکش به عنوان راهی برای جمع آوری این گازها و خارج نمودن آنها از محیط خانه بوسیله یک مجرای لوله ای فلزی استفاده می شود . مراحل نصب مرحله اول : نصب لوله هواکش فاصله محل خروجی دود آبگرمکن را تا ورودی دودکش به سقف اندازه بگیرید .سپس

سوختن گازهای طبیعی موجب تولید بخارات سمی می شود. از دودکش به عنوان راهی برای جمع آوری این گازها و خارج نمودن آنها از محیط خانه بوسیله یک مجرای لوله ای فلزی استفاده می شود .

مراحل نصب مرحله اول : نصب لوله هواکش

راهنمای نصب دودکش آبگرم کن
فاصله محل خروجی دود آبگرمکن را تا ورودی دودکش به سقف اندازه بگیرید .سپس لوله را بریده و نصب نمایید .از وجود شیب 2 درصد جهت خروج موثر گازها اطمینان حاصل کنید.

مرحله دوم : نصب بخش مستقیم

راهنمای نصب دودکش آبگرم کن
لوله مستقیم را توسط  پیچهای 3/8 اینچ به فواصل 7.5 الی 10 سانتیمتر به دودکش وصل نمایید .در محل اتصال ، حداقل سه پیچ مورد نیاز است .

مرحله سوم : اتصال دودکش به دریچه خروجی آبگرمکن

راهنمای نصب دودکش آبگرم کن
توسط یک پیچ 3/8 اینچ ، دریچه خروجی آبگرمکن را به دودکش متصل کنید .
 
منبع: sakhtemoon.com