استفاده از انرژی بیو گاز در مناطق صعب العبور عشایری و روستاهای دور افتاده با استفاده از فضولات دامی قابل دسترس راهی جهت تامین انرژی ارزان و سهل الوصول و جلوگیری از هدر رفت انرژی با ارزش سوخت های فسیلی مثل نفت و و گاز می باشد.

برای تولید بیوگاز در مناطق روستایی و مجتمع های کشاورزی و دامپروری می توان اقدام به ساخت دستگاه بیوگاز کرد یک واحد بیوگاز می تواند از فضولات حیوانی، ضایعات کشاورزی، فضولات انسانی و فاضلابهای شهری و آب به عنوان خوراک استفاده کند. در این تحقیق با ابتدا پهن(کود)تازه گاو جمع آوری گردید سپس در یک بشکه ۶۰لیتری کود گاو با آب مخلوط و کاملا بهم زده شد پس از تهیه محلول امولسیونی از کود گاو و آب، مواد مزبور را در یک بشکه ۲۰۰ لیتری ریخته و درب بشکه کاملا بسته شد و به مدت ۳هفته در یک منطقه باز درمعرض نور خورشید نگهداری شد از طرفی به منظور گرفتن گاز از درب کوچک بشکه با تعبیه شیر آلات گاز اقدام به گاز گیری شد پس از ۲ ۳هفته بسته به شدت دما با فعالیت میکرو ارگانیسمها گاز تولید شد که با آماده کردن اجاق شعله و یک دستگاه روشنایی اقدام به تهیه گاز و اخذ شعله حرارت گردید.لازم به ذکر است میزان گاز تولیدشده به نوع مواد ورودی، میزان اسیدی بودن خوراک و دمای محیط بستگی دارد. بر اساس نتایج حاصله لجن باقیمانده از دستگاه به عنوان یک کود غنی از ازت قابل استفاده می باشد.در مناطق روستایی هر خانوار می تواند به طور انفرادی یک دستگاه بیوگاز داشته باشد و یا چند خانوار ساکن در کنار هم می توانند به طور اشتراکی یک دستگاه بیوگاز بسازند. براساس محاسبات انجام شده، کود حاصل از سه راس گاو و یا چند راس گوسفند پاسخ گوی تولید گاز مصرفی هر خانوار در طول سال است. که این میزان تولید گاز، حدود ۵۰۰ متر مکعب به ازای هر کیلوگرم فضولات تجزیه شده است. در این مقاله مروری است به اهمیت استفاده از بیوگاز و روش تولید در مناطق دور افتاده عشایری و روستایی پرداخته شده است.

منبع:وبسایت آفتاب