چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۵۸

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
فواید چاه ارت
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

فواید چاه ارت

  ارت: در سايتهاي کامپیوتری زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي‌باشد : الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها ب ـ هم پتانسيل بودن تجهيزات نصب‌شده در سايت و كاركرد صحيح آنها بخصوص تجهيزات ديجيتال و انتقال ديتا با توجه به بكارگيري تجهيزات کامپیوتری جديد  لازم است به موضوع ارت و روش اجراي

 
ارت: در سايتهاي کامپیوتری زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي‌باشد : الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها ب ـ هم پتانسيل بودن تجهيزات نصب‌شده در سايت و كاركرد صحيح آنها بخصوص تجهيزات ديجيتال و انتقال ديتا با توجه به بكارگيري تجهيزات کامپیوتری جديد  لازم است به موضوع ارت و روش اجراي اصولي آن اهميت بيشتري داده شود تا در آينده از آسيب رسيدن به نيروي انساني و تجهيزات کامپیوتری پيشگيري شده و از عملكرد صحيح تجهيزات اطمينان داشته باشيم .
لزوم استفاده از سيستم ارت : به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه كه باعث صدمه ديدن دستگاهها و افراد مي‌شود ، همچنين ولتاژهاي بسيار زياد و خطرناك ناشي از برخورد صاعقه با دكلهاي کامپیوتری را بايد در جايي خنثي نمائيم . به همين منظور استفاده از سيستم ارت و حفاظت از تجهيزات بسيار لازم و ضروري است بعلاوه با افزايش استفاده از سيستمهاي ديجيتالي و حساس ، لزوم بازنگري در طراحي ، نصب و نگهداري سيستمهاي حفاظتي گراندينگ وجود دارد .
به طور خلاصه اهداف بكارگيري سيستم ارتينگ يا گراندينگ عبارتند از : الف ـ حفاظت و ايمني جان انسان ب ـ حفاظت و ايمني وسايل و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي ج ـ فراهم آوردن شرايط ايده‌ال جهت كار د ـ جلوگيري از ولتاژ تماسي ه ـ حذف ولتاژ اضافي و ـ جلوگيري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه ز ـ اطمينان از قابليت كار الكتريكيروشهاي اجراي ارت يا زمين حفاظتي :
بطور كلي جهت اجراي ارت و سيستم حفاظتي دو روش كلي وجود دارد كه ذيلاً ضمن بيان آنها ، موارد استفاده و تجهيزات مورد نياز هر روش و نحوه اجراي هر يك بيان مي‌گردد .
1ـ زمين عمقي : در اين روش كه يك روش معمول مي باشد از چاه براي اجراي ارت استفاده مي شود.2- زمين سطحي: در اين روش سيستم ارت در سطح زمين (براي مناطقي كه امكان حفاري عميق در آنها وجود ندارد) و يا در عمق حدود 80 سانتيمتر اجرا مي گردد.در چه شرايطي از روش سطحي براي اجراي ارت استفاده نمائيم ؟ در مكانهايي كه : ـ فضاي لازم و امكان حفاري در اطراف سايت وجود داشته باشد . ـ ارتفاع از سطح دريا پائين باشد مانند شهرهاي شمالي و جنوبي كشور . ـ پستي و بلندي محوطه سايت كم باشد . ـ فاصله بين دكل و سايت زياد باشد . با توجه به مزاياي روش سطحي اجراي ارت به اين روش ارجحيت دارد .
منبع: مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات