یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۴۷

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
آموزش حرفه ای لوله کشی ساختمان (قسمت 4)
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

آموزش حرفه ای لوله کشی ساختمان (قسمت 4)

روش گام به گام رسم لوله کشی حرارت مرکزی (گرمایش) : مطلوبست رسم پلان لوله کشی حرارت مرکزی (رادیاتور) طبقه اول همان ساختمان (پلان بالا) : 1- رادیاتورها را در محل مناسب قرار دهید. بهتر است جلو پنجره ها باشند (برای ایجاد جریان همرفتی و ایجاد گرمای مناسب ). 2- مسیر لوله های رفت آب گرم و برگشت آب گرم

روش گام به گام رسم لوله کشی حرارت مرکزی (گرمایش) : مطلوبست رسم پلان لوله کشی حرارت مرکزی (رادیاتور) طبقه اول همان ساختمان (پلان بالا) : 1- رادیاتورها را در محل مناسب قرار دهید. بهتر است جلو پنجره ها باشند (برای ایجاد جریان همرفتی و ایجاد گرمای مناسب ).

رسم لوله کشی حرارت مرکزی

2- مسیر لوله های رفت آب گرم و برگشت آب گرم را جلو یا پشت رادیاتورها رسم نمایید. رفت آب گرم با خط پر و برگشت آب گرم با خط چین رسم شود. فاصله دوخط در مقیاس 1/100، 0/1 در نظر گرفته شود.ضمنا لوله ها ی رفت و برگشت به موتور خانه را نیز رسم نمایید.

رسم لوله کشی حرارت مرکزی

3- اتصال لوله های رفت و برگشت به رادیاتور را رسم نمایید .

رسم لوله کشی حرارت مرکزی

4- پلان بالا لوله کشی حرارت مرکزی به روش برگشت مستقیم را نشان می دهد. در این روش گرمای رادیاتورهای انتهایی کمتر از رادیاتور های ابتدایی است. اگر بخواهیم لوله کشی بروش برگشت معکوس صورت گیرد باید لوله برگشت آب گرم را از رادیاتور ابتدا یی قطع وبه انتهایی ترین رادیاتور وصل نمایید (مانند پلان پایین).

رسم لوله کشی حرارت مرکزی

5- مشخصات رادیاتور ها را درکنارشان بنویسید. 

اگر عرض هر پره رادیاتور را 50 میلیمتر در نظر بگیریم طول رادیاتور از حاصل ضرب تعداد پره در عدد 50 بدست می آید. مدل 200*500 قدیمی است ودر حال حاضر از رادیاتور هایی با عرض 100 میلیمتر و ارتفاعهای متغیر استفاده می شود.

رسم لوله کشی حرارت مرکزی

6- قطر لوله ها را بنویسید. مسلما قطر انشعابها کمتر خواهد بود.درطبقه قطر لوله های رفت و برگشت موتور خانه 1 اینچ در نظر گرفته شده است.

رسم لوله کشی حرارت مرکزی