توالت ژاپنی یا توالت فرنگی
شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴

توالت ژاپنی یا توالت فرنگی

توالت انواع مختلفی دارد که در هر فرهنگ و کشوری متفاوت است. در برخی کشورها توالت فرنگی اسفاده می شود و در برخی دیگر توالت ایرانی یا همان توالت شرقی. برخی دیگر از کشورها نیز توالت مخصوص خود را دارد که متناسب با فرهنگ مردم آن کشور می باشد. در ژاپن اما توالت ها کمی متفاوت است. با ما همراه باشید تا با توالت های جالب ژاپنی آشنا شوید.

توالت انواع مختلفی دارد که در هر فرهنگ و کشوری متفاوت است. در برخی کشورها توالت فرنگی اسفاده می شود و در برخی دیگر توالت ایرانی یا همان توالت شرقی. برخی دیگر از کشورها نیز توالت مخصوص خود را دارد که متناسب با فرهنگ مردم آن کشور می باشد. در ژاپن اما توالت ها کمی متفاوت است. با ما همراه باشید تا با توالت های جالب ژاپنی آشنا شوید.

انواع توالت در ژاپن

در ژاپن چند نوع توالت وجود دارد. یکی توالت شرقی و توالت سرپایی که این دو در مکان های عمومی مورد استفاده قرار می گیرند و دیگری توالت فرنگی است. توالت های ژاپنی در حقیقت همان توالت فرنگی هستند که همچون صندلی می باشند و برای استفاده از آنها لازم است روی آنها بنشینید.

توالت فرنگی یا توالت ژاپنی

اما تفاوت عمده آن با توالت فرنگی در شستشوی آن می باشد. در توالت فرنگی چیزی برای شستشو در آن تعبیه نشده و فرد پر از استفاده از توالت فرنگی با دستمال کاغذی خود را نظافت می کند که این موضوع می توان باعث ایجاد بواسیر شود.

در توالت ژاپنی اما ابزاری تعبیه شده که پس از استفاده از توالت فوران آب مقعد را می شوید. این ویژگی در توالت های ژاپنی باعث می شود علاوه بر شستشو و نظافت خودکار از ایجاد بیماری های عفونی و بواسیر نیز جلوگیری بعمل آید.