اصول ايمني حفر چاه
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

اصول ايمني حفر چاه

براي پيشگيري از حوادث چاه و ريزش و تخريب چاه ها بايد به موارد مهم زير توجه داشته باشيد. حفر چاه يک کار فني تخصصي است شهروندان بايد توجه داشته باشند که حفر چاه ها را فقط به افراد مجرب و فني بسپارند. فاصله چاه از ديوارهاي جانبي و ديگر چاه ها بايد حداقل 3 متر باشد. دور چيني دور چاه ها يکي از ضروريات چاه مي باشد که بايد با آجر و سيمان در عمق 150 سانتي متري و در عرض 80 سانتي متر به کار رود و دهانه چاه بيشتر از 50 سانتي متر نباشد. چاه ها بايد مجهز به لوله تهويه هوا باشند و لوله به بالاترين نقطه ساختمان منتقل شود. براي اين که عمل تخليه بهتر صورت گيرد سر لوله را با زانوي 90 درجه معکوس کنيد. براي جلوگيري ازريزش آب برديواره چاه ضرورت دارد از گلداني استفاده شود تا آب به مرکز چاه تخليه شود يا اين که لوله فاضلاب به مرکز چاه انتقال و از يک زانوي 90 درجه (L مانند) استفاده شود و به لحاظ جلوگيري هرچه بيشتر از ريزش آب بر ديواره چاه بهتر است به زانو يک لوله 60 سانتي اضافه شود. نکات ايمني براي کارگران چاه کن (مقني ها)
الف- خصوصيات ويژه کارگران مقني:
داراي تجربه کافي باشند، از سلامت جسماني کافي برخوردار باشند، کمک چاه کن از توانايي جسماني لازم برخوردار باشد.
تجهيزات مورد نياز:
استفاده از چرخ چاه فلزي (درصورت استفاده از چرخ چاه چوبي- چرخ چاه سالم باشد). استفاده از کلاه ايمني. استفاده از طناب مناسب و بررسي دقيق و مکرر آن. استفاده از سطل هاي لاستيکي مناسب. استفاده از هواکش مناسب (دستگاه دم) براي تخليه گازهاي درون چاه به فضاي آزاد. تعيين موقعيت مناسب چاه. رعايت فاصله مناسب با چاه هاي هم جوار. رعايت فاصله مناسب با ديوارهاي جانبي و ستون هاي موجود بنا (حداقل 3 متر). رعايت فاصله مناسب با باغچه و محل هايي که آبريزي در آن زياد مي باشد. رعايت فاصله مناسب از لوله کشي هاي آب سرد و گرم. تا حد امکان محل حفر چاه داراي خاک دست ريز نباشد.
وظايف شهروندان در مواقع سقوط افراد به داخل چاه
اگر به هر علتي چاهي فرو ريخت و شخص يا اشخاصي در آن سقوط کردند در نهايت خون سردي به نکاتي که عنوان مي شود عمل کنيد. گروه نجات و امداد سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني را باخبر کنيد (با شماره تلفن 125) به دهانه چاه نزديک نشويد و از فشار بر کناره هاي آن و ريزش بيشتر چاه خودداري کنيد.وسايل و اجسام سنگين را از اطراف محل ريزش در کمال احتياط کنار بکشيد. به دهانه چاه با سيم سيار نور داده شود و سعي شود به طور لفظي با افراد داخل چاه ارتباط برقرار شود.تحت هيچ عنوان قهرمان بازي نکنيد و به داخل چاه نرويد چون ممکن است باعث ريزش بيشتر چاه و خطر مرگ براي افراد داخل چاه شويد يا خود دچار گاز گرفتگي شويد.اگر توانستيد با افراد تماس برقرار کنيد بلافاصله يک طناب مطمئن و اگر طناب نبود با سرهم کردن ملافه ها و گره زدن به همديگر آن را به صورت طناب به داخل چاه بفرستيد تا شخص داخل چاه به دور کمر خود گره بزند و او را آرام و با احتياط بالا بکشيد در اين کار عجله و دستپاچگي نکنيد و از نوع گره ها و سلامتي آن ها مطمئن شويد درصورتي که فوريت هاي خاص يا خطرات جدي وجود دارد منتظر گروه نجات بمانيد و از هر گونه اقدام غير اصولي جدا پرهيز کنيد. منبع : وبسایت خراسان جنوبی